Všeobecné podmínky Velkoobchodu

 1. Zadáním objednávky ve Velkoobchodu Matterhorn vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.
 2. Matterhorn je velkoobchod (dále jen „Velkoobchod“) a spolupracuje s podnikatelskými subjekty. Majitelem velkoobchodu Matterhorn je společnost Matterhorn Moda Sp z o.o. se sídlem v Myslovicích, ul. Katowicka 51, DIČ: 8961552779, DPH EU: PL 8961552779 IČO: 364871017. Zadavatel objednávky (dále jen „Kupující“) prohlašuje, že tuto činnost vykonává ve jménu a ve prospěch podnikatelského subjektu. Prodej ve velkoobchodu Matterhorn nepodléhá spotřebitelskému právu.
 3. Zadavatel objednávky je povinen poskytnout fakturační údaje (název společnosti a platné DIČ) a údaje o adrese doručení. Pokud se tyto údaje liší, je nutné tuto informaci uvést v sekci „doplňující informace“. Faktura bude vystavená na základě údajů, které zákazník poskytl během zadávání objednávky.
 4. Všechny ceny uvedené na internetové stránce Matterhorn stanoví velkoobchodní ceny v netto (bez DPH).
 5. Zboží nabízené ve Velkoobchodě Matterhorn je nové, nijak nepoškozené a má legální původ.
 6. Zadáním objednávky souhlasíte s uložením osobních údajů v naší databázi. Údaje budou použity za účelem vyřizování objednávek a pro marketingové účely.
 7. Velkoobchod Matterhorn neodpovídá za chyby způsobené selháním systému ani za chyby vzniklé v průběhu komunikace mezi uživatelem internetové stránky Velkoobchodu a jeho servery. Velkoobchod neodpovídá za nesprávné údaje poskytnuté Kupujícím při zadávání objednávky, zejména za nesprávně vypočítané náklady na dopravu, sazba DPH nebo cena zboží nemohou být považovány za konečné a podléhají změnám.
 8. Velkoobchod Matterhorn si vyhrazuje právo celou objednávku nebo její část nevyřídit. Pokud je objednaný produkt v okamžiku dokončení objednávky nedostupný, Velkoobchod poskytne Kupujícímu dostupné produkty z objednaných a cena nedostupného produktu se převede formou přeplatku na platební bilanci Zadavatele objednávky. Přeplatek může Zadavatel použít na další objednávku ve Velkoobchodu. Na výslovnou žádost Zadavatele mu bude přeplatek vrácen po vzájemné dohodě stran. Vrácení přeplatku se zpravidla provádí stejným způsobem jako původní platba.
 9. Objednávání zboží probíhá po stisknutí tlačítka „OBJEDNAT“ na stránce Velkoobchodu a po poskytnutí všech nezbytných údajů.
 10. Nepřijímáme zboží k vrácení. Nákupy ve velkoobchodě Matterhorn nejsou spotřebitelským prodejem a nevztahují se na fyzické osoby. Nákup provádí pouze podnikatel, proto hromadné objednávky nelze vrátit. Výměna platí pouze pro poškozené produkty, o nichž by měl Kupující informovat Matterhorn v průběhu 24 hodin od obdržení zásilky. Velkoobchod Matterhorn nepřijímá stížnosti spotřebitelů, kteří nakupují u Kupujícího.
 11. Standardní dodací lhůta je od 1 do 9 pracovních dnů. Čas potřebný k dokončení objednávky daného produktu je uveden v nákupním košíku a v souboru xml, který je dostupný na stránce. Z důvodů nezávislých na vůli Velkoobchodu může být dodací lhůta delší.
 12. Zadáním objednávky se rozumí uzavření smlouvy mezi podnikatelskými subjekty a vztahuje se na ni povinnost úhrady. Uhrazenou objednávku nelze stornovat.
 13. Před převzetím zásilky zkontrolujte, jestli obal nebyl při přepravě poškozen. Zkontroluje zejména stav lepicích pásek nebo jiných zabezpečení, která jsou připevněná k obalu. Pokud balení zásilky vykazuje známky poškození nebo došlo k poškození pečetě (pásky), nepřijímejte zásilku. Za přítomnosti kurýra sepište protokol o poškození a co nejdříve kontaktujte prodejce, aby záležitost vyjasnil. Kontrola zásilky při dodání je nezbytnou podmínkou pro zohlednění jakýchkoli reklamací Zákazníka ohledně poškození nebo odcizení zásilky během přepravy (záruka produktů se nevztahuje na mechanické poškození způsobené vnějším vlivem). Zásilky, které nebyly vyzvednuty adresátem, nebo se vrátily zpět do Matterhorn, hradí Kupující na vlastní náklady.
 14. Záleží nám na tom, aby popisy a fotografie produktů ve velkoobchodě Matterhorn byly zkontrolovány, ale neneseme odpovědnost za změny zavedené výrobci a chyby v popisech.
 15. Faktura s DPH je přiložena k zásilce nebo je k dispozici ke stažení na stránce Velkoobchodu.
 16. Zadavatel má povinnost se obeznámit s informacemi o spolupráci, které jsou uvedené na stránce Matterhorn.