Všeobecné podmínky Velkoobchodu

Podmínky a pravidla

Podání objednávky na webových stránkách Matterhorn znamená, že kupující souhlasí s následujícími podmínkami spolupráce.

Matterhorn je velkoobchod (dále jen : velkoobchod) a prodává výrobky pouze podnikatelským subjektům a samostatným prodejcům. Objednatel (dále jen : kupující) prohlašuje, že tuto činnost provádí jménem a ve prospěch podnikatelského subjektu. Prodej na webových stránkách Matterhorn Wholesale nepodléhá předpisům spotřebitelského práva. Na prodej na webových stránkách Matterhorn Wholesale se nevztahují předpisy spotřebitelského práva. Vlastníkem velkoobchodu Matterhorn je společnost Matterhorn Moda Sp z o.o. se sídlem v Mysłowicích, Katowicka 51, Polsko. Daňové identifikační číslo (DIČ): 8961552779, DPH EU: PL 8961552779 REGON: 364871017.

Podání objednávky 

 1. Kupující může zadat objednávku ručně na webových stránkách Matterhornu nebo automaticky prostřednictvím rozhraní API. 
 2. Velkoobchod nevyžaduje žádné minimální množství objednávky.
 3. Při zadávání objednávky je Kupující povinen uvést fakturační a přepravní údaje (včetně názvu společnosti a správného DIČ EU v případě subjektů se sídlem v Evropské unii). Pokud se dodací a fakturační adresa liší, je třeba tuto skutečnost uvést v poli „doplňující informace“. Faktura bude vystavena na základě údajů poskytnutých kupujícím.
 4. Velkoobchod neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku selhání systému nebo za chyby způsobené v průběhu komunikace mezi Kupujícím a jeho servery. Velkoobchod neodpovídá za nesprávné údaje uvedené Kupujícím při zadávání objednávky. Zejména náklady na dopravu, sazba DPH nebo cena zboží nemohou být považovány za konečné a podléhají opravě.
 5. Kupující je povinen během procesu objednávky uvést velkoobchodníkovi správnou e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Neúspěšné doručení objednávky bez těchto údajů nelze kompenzovat.
 6. Velkoobchod si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky nebo její části. Není-li objednaný výrobek v době dokončování objednávky k dispozici, poskytne Velkoobchod Kupujícímu dostupné výrobky z objednaných a peněžní částka nedostupného výrobku, která již byla zaplacena, se převede formou přeplatku na platební bilanci Kupujícího. Přeplatek může kupující použít na další objednávku. Na základě písemně adresované žádosti kupujícího bude přeplatek kupujícímu vrácen způsobem dohodnutým mezi velkoobchodem a kupujícím. Standardně bude vrácení přeplatku provedeno stejným způsobem jako původní platba.
 7. Kupující je povinen sledovat svou objednávku v zákaznickém panelu na internetových stránkách Velkoobchodu. V tomto zákaznickém panelu se objeví veškeré informace týkající se nedostatků výrobků. 
 8. Zboží se objednává po stisknutí tlačítka „OBJEDNAT“ na webových stránkách Velkoobchodu a předchozím odeslání všech potřebných údajů.
 9. Odesláním objednávky dává Kupující Velkoobchodu rovněž souhlas k uchování osobních údajů Kupujícího v databázi Velkoobchodu. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení objednávky a pro marketingové účely.

  Produkty a obsah webových stránek
 1. Sortiment nabízený velkoobchodem je zcela nový. Pochází z legálních zdrojů a je bez závad.
 2. Velkoobchod vynaložil veškeré úsilí, aby popisy a fotografie výrobků v našem obchodě byly zkontrolovány, nicméně neodpovídáme za změny provedené výrobci a chyby v popisu. Případné změny cen jsou způsobeny změnami cen výrobců.
 3. Velkoobchod poskytuje kupujícímu přístup k integračním souborům: XML, CSV a Excel. Tyto soubory obsahují následující informace: identifikační čísla výrobků, skladovou dostupnost, popis v 11 jazycích (polština, angličtina, francouzština, němčina, nizozemština, rumunština, italština, maďarština, ruština, čeština a slovenština), odkaz na fotografie, ceny (bez DPH).
 4. Velkoobchod poskytuje kupujícímu přístup k dokumentaci API. 
 5. Velkoobchodník neodpovídá za technickou pomoc. 

  Doba zpracování a dodání

 1. Standardní doba zpracování je 1-5 pracovních dnů. Doba potřebná k vyřízení objednávky daného produktu je uvedena v nákupním košíku a v souboru XML dostupném na webových stránkách. Dodání trvá dalších několik dní. Doba přijetí = doba zpracování + doba dodání. Z důvodů, které velkoobchodník nemůže ovlivnit, jako je neplatná adresa, celní řízení nebo jiné příčiny, může doba dodání trvat déle.
 2. Velkoobchodník začne zpracovávat každou objednávku po obdržení platby. V případě platby bankovním převodem může kupující zaslat velkoobchodníkovi potvrzení o platbě, aby urychlil zpracování objednávky.
 3. Výrobky jsou rezervovány po připsání platby na účet Velkoobchodníka.
 4. Velkoobchod neumožňuje zrušení objednávky ani provedení jakýchkoli změn v objednávce po připsání platby na účet velkoobchodníka.
 5. Velkoobchod nabízí následující způsoby přepravy: GLS, Fedex Economy, Fedex Priority a Global Express, což je nizozemská pošta. Výběr způsobu doručení se liší v závislosti na zemi. 
 6. Přepravní štítky obsahují údaje Velkoobchodníka (název společnosti, dodací adresu a telefonní číslo). 
 7. Před vyzvednutím zásilky je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal nebyl během přepravy poškozen. Zejména by měl Kupující věnovat pozornost stavu pásky nebo plomby, kterými je zásilka opatřena. Pokud je balík poškozen nebo jsou porušeny pečetě (pásky), neměl by Kupující zásilku převzít a sepsat za přítomnosti dopravce zápis o poškození a co nejdříve kontaktovat Velkoobchod za účelem objasnění věci. Kontrola zásilky při dodání je nezbytnou podmínkou pro zohlednění případných nároků Kupujícího na poškození nebo vykradení zásilky při přepravě. Záruky na výrobek se nevztahují na mechanické poškození způsobené vnějšími vlivy.
 8. Kupující ze zemí mimo Evropskou unii jsou povinni zaplatit clo a poplatek za celní odbavení v zemi určení, tzv. dovozní celní poplatek. Pokud je Kupující v zemi určení odmítne zaplatit, měl by si být vědom skutečnosti, že Velkoobchod za to nenese žádnou odpovědnost. Pokud je taková objednávka vrácena, Velkoobchod náklady vzniklé Kupujícímu nevrací. Pro další informace by se měl Kupující obrátit na svůj místní celní úřad. 

  Platební podmínky a ceny

 1. Všechny ceny uvedené na webových stránkách Matterhorn Wholesale jsou velkoobchodní ceny netto (nezahrnují DPH).
 2. Vystavená faktura s DPH je přiložena k zásilce nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách velkoobchodu. 
 3. Velkoobchod nevystavuje hromadné faktury. Na každou objednávku je vystavena samostatná faktura.
 4. Velkoobchod přijímá platby kreditní kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím služby PayPal. 

  Pravidla pro vracení výrobků

 1. Velkoobchodník nepřijímá vrácení zboží. Nákupy ve velkoobchodě Matterhorn nejsou spotřebitelským prodejem a nevztahují se na spotřebitele. Nákup mohou provádět pouze podnikatelské subjekty nebo samostatní prodejci jakéhokoli druhu. Proto nelze objednávky vracet. 
 2. Výměně podléhají pouze poškozené výrobky. Kupující je povinen písemně kontaktovat velkoobchod do 48 hodin po obdržení zásilky. Kupující je povinen takový výrobek Velkoobchodu vrátit a Velkoobchod musí takové vrácení obdržet do 7 pracovních dnů ode dne, kdy Velkoobchod o takovém problému informoval. Veškeré vrácené zboží je třeba zaslat na následující adresu:

MATTERHORN MODA SP Z O.O.

51 KATOWICKA

41-400 MYSLOWICE, POLSKO

 1. Kupující je povinen do 48 hodin od obdržení zásilky podrobně popsat vadný výrobek a přiložit fotografie zobrazující poškození. 
 2. Veškeré náklady na vrácení zboží a celní poplatky nese kupující, pokud není uvedeno jinak.
 3. Velkoobchod nepřijímá reklamace, vrácení zboží ani žádosti o výměnu zboží od zákazníků, kteří jsou zákazníky Kupujícího.
 4. Velkoobchod není povinen vrátit Kupujícímu peníze v následujících případech:
 • u vráceného zboží chybí podrobný popis poškození
 • chybí nebo je poškozen původní obal (krabice od bot, prachotěsný sáček)
 • chybí číslo objednávky
 • vrácení je neoprávněné
 • uplynula lhůta pro vrácení zboží
 1. Vrácení peněz se provádí formou dobropisu na účet kupujícího, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí výrobku velkoobchodem. Tento kredit je pak automaticky odečten při zadání nové objednávky. Pokud Kupující nechce peníze použít na další objednávku, je Velkoobchod povinen vrátit peníze stejným platebním prostředkem, kterým byla provedena původní platba.

Kupující je povinen důkladně se seznámit s informacemi o podmínkách spolupráce, které byly umístěny na internetových stránkách Matterhornu.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na adrese: info@matterhorn-moda.cz